מדיניות החזרות וביטולים

השתדלנו שזה יהיה ממש פשוט

  • ביטול העסקה לפני תחילת העבודה על בחירת תמונות עבור אלבומי תמונות או לפני מועד הראיון המקדים עבור אלבומי סיפור – החזר כספי מלא 
  • ביטול העסקה לאחר שליחת תיקיית תמונות נבחרות עבור אלבומי תמונות או לאחר קיום הראיון המקדים עבור אלבומי סיפור – יוחזר סכום השירות פחות 350 ש"ח
  •  ביטול העסקה לאחר קיום הראיון המלא עבור אלבומי סיפור – יוחזרו 50% מסכום השירות
  • ביטול העסקה לאחר אישור תיקיית התמונות הנבחרות עבור אלבומי תמונות – יוחזר 50% מסכום השירות
  • ביטול לאחר שליחת טיוטה ראשונה לאלבום /אלבום סיפור – בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981 "הזכות לביטול עסקה .. לא תחול על המוצרים הבאים: .. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות"
    למרות האמור בחוק, נאפשר ביטול כל עוד העבודה לא נמסרה להדפסה ולקבל זיכוי כספי עבור עלות ההדפסה בלבד. במידה והודעת הביטול התקבלה בחברה לאחר מסירת המוצר להדפסה, יהיה גובה הזיכוי שינתן ללקוח נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכל מקרה לא יעלה על 200 ש"ח.

ואפשר גם להמשיך לקרוא אותנו

מיוחד: מבלוג האבהות של עומר